Letter of intent

Letter of intent

Letter of intent   För att Europa ska uppnå de satta klimatmålen är elektrifieringen en nyckelfråga och tillgången till batterier en förutsättning. Bara för att täcka det europeiska behovet krävs 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller,...
Slutkonferens Battery Region projekt

Slutkonferens Battery Region projekt

SLUTKONFERENS för Interreg nord projektet Battery Region 22 september 2022 Anmälan Projektet Battery Region har tittat på behovet av kompetens inom batterivärdekedjan samt vilket utbildningsutbud som finns i norra Sverige och norra Finland. Projektet har kartlagt det...