Partner Lapin Liitto

Lapplands förbund

Lapplands förbund ger projektidéer hävstångseffekt.

Bra idéer och innovationer tar fart när de får hävstångseffekt och en positiv kick. Lapplands förbund finansierar regionala utvecklingsprojekt med nationell finansiering och EU-finansiering. Projektfinansiering beviljas för projekt som främjar Lapplandsregionens mål och för programområdets gemensamma mål i internationella finansieringsprogram.