Battery Region

Klimatomställningen och kraven på en växande andel förnybar energi driver elektrifieringen som i sin tur accelererar behovet av hållbara batterier. Idag står Asien för 80 – 95% av den globala batteriproduktionen men Europa har siktet inställt på att minska detta beroende, där målsättningen är att öka sin andel från dagens 6% till 16% 2030. I skenet av denna utveckling stiger en Nordisk batterivärdekedja fram, baserad på närvaron av nyckelaktörer inom samtliga led i värdekedjan, med målet att etablera en hållbar, cirkulär, lönsam och konkurrenskraftig nordisk batteriindustri. (Källa: Energimyndigheten, 2021).

Source: European Battery Alliance

Sett ur ett regionalt perspektiv är det tydligt att norra Sverige, Finland och Norge har en potential att stötta denna utveckling och ta en ledande position; tillgång till grön energi och naturtillgångar, företag som ligger i absolut framkant när det gäller framtagning och återvinning av metaller, battericellsproduktion, världsledandeledande producenter i användarledet samt starka forskningscentra. Uppväxten av denna nya industri ställer krav på medarbetare med rätt kompetens, behovet av ingenjörer, tekniker och operatörer på olika nivåer är stort vilket utmanar utbildningssystemet.

Sverige

I norra Sverige återfinns starka aktörer inom de olika delarna av batteriets värdekedja:  råmaterial,  produktion av batteripackar, användning och återvinning samt en stark uppbyggnad av såväl forskning, utveckling, utbildning och utvecklade affärssamarbeten över de olika områdena.

Finland

I norra Finland återfinns starka aktörer inom de olika delarna av batteriets värdekedja: råmaterial, användning och återvinning samt en stark uppbyggnad av såväl forskning, utveckling, utbildning och utvecklade affärssamarbeten över de olika områdena.

Aktörskarta