Samkommun för utbildning OSAO 

OSAO utbildningskonsortiet var och är framgångsrikt inom flera områden både nationellt och internationellt när det kommer till utbildning.
OSAO levererar yrkesutbildningar som ger både diplom och certifikat.

Sanni Pietilä

Projektledare
+358504351894
sanni.pietila@osao.fi

Rauno Hurme

Projektexpert
+358401415268
rauno.hurme@osao.fi

Tapio Patrikainen

Projektexpert
+358503174738
tapio.patrikainen@osao.fi