Region Västerbotten

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som ska verka för hela länet. Uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Det betyder att regionen utöver ansvaret för hälso- och sjukvård också har ett regionalt utvecklingsansvar, ett ansvar för platsen Västerbotten.