Slutkonferens Battery Region projekt

SLUTKONFERENS

för Interreg nord projektet Battery Region

22 september 2022

Projektet Battery Region har tittat på behovet av kompetens inom batterivärdekedjan samt vilket utbildningsutbud som finns i norra Sverige och norra Finland. Projektet har kartlagt det glapp som finns och bland annat har nya utbildningar startats upp för att möta behovet. Kom och lyssna på våra slutsatser! 

Förutom Battery Region är det ett flertal projekt som jobbar med olika perspektiv inom batterivärdekedjan. Det kan handla om kompetensförsörjning, logistik, arbetssätt m.m. 

På konferensen kommer även företag inom batterivärdekedjan delta för att beskriva sin bild av kompetensbehovet nu och i framtiden.  

För att få kunskap om varandras projekt, slutsatser och vilket behov av kompetens som finns i en framtid bjuder Battery Region in till ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom området. 

Välkommen!

Plats: Scandic Hotell i Skellefteå eller digitalt

Datum: 22 september 2022

Tid: Svensk tid 9-15   

Hitta hithttps://goo.gl/maps/yzLn3KZiGLkfSp1s6 

Lokal: Sirius, Scandic Hotell i Skellefteå / Hybrid i Zoom

Moderator: Aurora Pelli, Affärsutvecklingschef Norra Sverige IVL

Förslag på boende: 

Scandic hotell Skellefteå – Det finns ett antal rum preliminärt bokade för konferensens gäster på Scandic i Skellefteå. Ange Region Västerbotten som referens.

Elit hotell 

Stadshotellet 

Aurum  

Stiftsgården   

Program: programmet uppdateras kontinuerligt

Program

 

9.00-9.30 Fika och mingel

9.30-11.00

 • Inledning av konferens – Jonas Lundström, verksamhetschef Regional utveckling Region Västerbotten
 • Övergripande om projektet – Sara Wård Edvall, projektledare Battery Region

Det nationella arbetet med att utveckla en ny cirkulär bransch

 • Batterikedjans utveckling i Sverige- myndighetssamverkan och kompetensbehov – Christian Junestedt, IVL

Det lokala och regionala kompetensförsörjningssystemet

 • Jämförelse mellan utbildningsystemen i Sverige och Finland och kartläggning av utbildningsutbud – Heikki Olilla, projektmedarbetare Battery Region, Norra Österbottens Förbund
 • Nya och framtida utbildningar i Skellefteå, hur ser processen ut? – Tore Karlsson och Ulf Olofsson, projektmedarbetare Battery Region, Skellefteå Kommun

11.00-12.00

Lunch

12.00-13.25

 • Resultat av kompetensbehovsundersökning i Finland – Jarkko Vesa, Finska Arbets- och näringsministeriet

Hur påverkar kompetensbristen oss? Kunskapsutbyte med andra projekt

 • Northvolt – Emelie Adenlöf, Project manager talent strategy
 • Keliber – Asko Saastamoinen, Chief Human Resources Officer
 • Relocate – Simon Marklund och Michaela Bondeson, Region Västerbotten
 • Luleå Tekniska Universitet – Math Bollen, Department of Engineering Sciences and Mathematics

13.25-13.40

Paus

13.40-14.45

 • Storuman Kommun – Jonas Berggren, Projektledare ILC, Storuman kommun
 • Arbeta tillsammans – Mirja Hietala och Leena Tormalehto, OSAO
 • Nordic battery belt logistics – Veronica Berg, Kvarkenrådet
 • ALBATTS – Anders Norberg, Skellefteå kommun

14.45-15.00

Avslutning och fortsätt samarbete

 • Samarbetet nu och i framtiden – Simon Dahlgren och Sanni Pietilä, projektmedarbetare, Skellefteå Kommun och OSAO
 • Signering av Letter of intent

15.00-15.30

Fika och mingel