Norra Österbottens förbund

Norra Österbottens förbund är en samkommun som består av 30 kommuner i Norra Österbotten. Förbundets uppgifter är regional utveckling, bl.a. beredning och utarbetande av regionutvecklingsprogram och EU-program i samarbete med andra aktörer, landskapsplanläggning, intressebevakning och information till landskapet. Vi arbetar tillsammans med olika samarbetspartner för landskapets bästa.

Landskapsförbundet är i egenskap av intressebevakare för landskapet förutseende, aktivt och välfungerande nätverk. Förbundet samordnar landskapets intressen på ett planmässigt och forsknings- och kunskapsbaserat sätt. I egenskap av utvecklare av landskapet är Norra Österbottens förbund internationellt inriktat, initiativrikt och skapar lösningar. Vi styr landskapets utveckling genom att rikta ekonomiska och operativa resurser..

Heikki Ollila

Projektkoordinator
+358 40 685 4043