Battery Region

Omställningen från fossila bränslen till eldrift är högaktuell för uppnåendet av de satta klimatmålen, för Europa handlar det om att vara med i utvecklingen och undvika beroende av andra. I den gröna omställningen är Västerbotten en nyckelaktör

Rickard Carstedt (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten

Slutkonferens Battery Region projekt

Slutkonferens Battery Region projekt

SLUTKONFERENS för Interreg nord projektet Battery Region 22 september 2022 Projektet Battery Region har tittat på behovet av kompetens inom batterivärdekedjan samt vilket utbildningsutbud som finns i norra Sverige och norra Finland. Projektet har kartlagt det glapp...

Freyrin suunnitelmat Gigavasassa etenevät

Freyrin suunnitelmat Gigavasassa etenevät

Norjalainen yritys Freyr Battery suunnittelee aloittavansa akkukennojen valmistuksen Vaasassa vuonna 2025. Nykyään noin 90 prosenttia maailman litiumioniakuista valmistetaan Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Freyrin tavoitteena on tulla merkittäväksi tuottajaksi...

Projektet Battery Region

Projektet Battery Region kartlägger befintligt utbildningsutbud, identifierar utbildningsbehov, stärker interregional samverkan och bygger nätverk. Ett av resultaten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens värdekedja.

Projektet finansieras av Interreg Nord och Lapplands förbund.

Aktiviteter

Projektet syftar till att möta den växande batteriindustrins behov av medarbetare med rätt kompetens, detta sett ur ett utbildningsperspektiv. 

Utgångspunkt

Identifierat och definierat utvecklingsbehov inom utbildnings- och matchningssy­stemen för batteribranschen

Övergripande mål

Projektet Battery Regions övergripande mål är att utveckla en gränsöverskridande kompetensförsörjningsstrategi för den växande batteriindustrins värdekedja, i förlängningen öka möjligheterna för en gemensam arbetsmarknad.

Battery Region

För att etableringarna i den nya, snabbt växande batteriindustrin ska stärka regionerna och välfärden behöver vi säkra att kompetensutvecklingsinsatser möter branschens behov.

Interreg Nord

Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. För att uppnå det övergripande målet behöver utvecklingen av regionen ske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Battery Region

Aktörskarta

Aktörskartan synliggör och länkar till de företag och utbildningsanordnare som är aktiva inom batteriets värdekedja i våra regioner