Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä. Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, muun muassa aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maakuntakaavoitus, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen. Toimimme yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa maakunnan parhaaksi. Maakunnan edunvalvojana maakuntaliitto on ennakoiva, aktiivinen ja hyvin verkostoitunut. Maakunnan intressien yhteensovittajana liitto toimii suunnitelmallisesti sekä tutkimus- ja tietoperusteisesti. Maakunnan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaan liitto on kansainvälisesti suuntautunut, aloitteellinen ja ratkaisuja luova. Ohjaamme maakunnan kehitystä suuntaamalla taloudellisia ja toiminnallisia resursseja. – – –

Heikki Ollila

Projektkoordinator
+358 40 685 4043