Battery Region

Ilmastonmuutos ja vaatimukset uusiutuvan energian kasvavalle osuudelle ajavat sähköistymistä, mikä puolestaan lisää kestävien akkujen tarvetta. Aasian osuus maailman akkutuotannosta on nykyään 80-95 %. Eurooppa on asettanut tavoitteekseen tämän riippuvuuden vähentämisen, tavoitteena on kasvattaa oman akkutuotannon osuutta nykyisestä 6 prosentista 16 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän kehityksen valossa on syntymässä pohjoismainen akkujen arvoketju, joka perustuu avaintoimijoiden läsnäoloon arvoketjun kaikissa osissa ja jonka tavoitteena on luoda kestävä, kiertokulkuinen, kannattava ja kilpailukykyinen pohjoismainen akkuteollisuus. (Lähde: Ruotsin energiavirasto, 2021).

Lähde: European Battery Alliance

Alueellisesta näkökulmasta on selvää, että Pohjois-Ruotsilla, Suomella ja Norjalla on potentiaalia tukea tätä kehitystä ja ottaa johtava asema; vihreän energian ja luonnonvarojen saatavuus, metallien tuotannon ja kierrätyksen eturintamassa olevat yritykset, akkukennojen tuotanto, käyttäjätason maailman johtavat valmistajat ja vahvat tutkimuskeskukset. Tämän uuden toimialan kasvu asettaa vaatimuksia oikean osaamisen omaaville työntekijöille, eri tasoisten insinöörien, teknikkojen ja operaattoreiden tarve on suuri, mikä haastaa koulutusjärjestelmän.

Ruotsi

Pohjois-Ruotsissa on vahvoja toimijoita akun arvoketjun eri osissa: raaka-aineissa, akkupakkausten tuotannossa, käytössä ja kierrätyksessä sekä vahvassa tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja yritysyhteistyössä koko maassa.

Suomi

Pohjois-Suomessa akkuarvoketjun eri osissa on vahvoja toimijoita: raaka-aineet, käyttö ja kierrätys sekä tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja yritysyhteistyö eri alueilla.

Toimijakartta