Battery Region

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista sähköön on erittäin tärkeä asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta, Euroopalle on kyse kehityksessä olemisesta ja riippuvuuden välttämisestä muista. Vihreässä siirtymävaiheessa Västerbotten on avainpelaaja

Rickard Carstedt (S), aluekehityskomitean puheenjohtaja Västerbottenissa

TEOLLISUUS

Yksi Euroopan ensimmäisistä akkuteollisuuden anodimateriaalitehtaista suunnitteilla Vaasaan Suomalainen Grafintec Oy ja intialainen Epsilon Advances Materials ovat tehneet tonttivarauksen GigaVaasa-alueelta ja solmineet aiesopimuksen (Memorandum of Understanding)...

Projekti Battery Region

Battery Region -hanke kartoittaa olemassa olevaa koulutustarjontaa, tunnistaa ja vastaa koulutustarpeisiin, vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja. Yksi tuloksista odotetaan olevan alueiden välinen strategia tai sopimus jatkuvasta työstä osaamistarjonnan varmistamiseksi akkuteollisuuden arvoketjussa.

Hanketta rahoittavat Interreg Pohjoinen ja Lapin liitto.

Aktiviteetit

Hankkeen osapuolet toteuttavat kyselyn akkuteollisuuden vaatimasta osaamisesta ja esiin tulevista koulutustarpeista.

Lähtökohta

Tunnistetut ja määritellyt kehitystarpeet akkuteollisuuden koulutus- ja sovitusjärjestelmissä

Kokonaistavoitteet

Battery Region -hankkeen päätavoitteena on laatia rajat ylittävä osaamistarjontastrategia akkuteollisuuden tuotantovaiheille. Ajatuksena on tarjota suhteellisen korkean työttömyyden ryhmille konkreettinen mahdollisuus työskennellä uudella kasvavalla toimialalla.

Battery Region

Jotta uuden, nopeasti kasvavan akkuteollisuuden toimipaikat vahvistaisivat alueita ja hyvinvointia, meidän on varmistettava, että osaamisen kehittämishankkeet vastaavat alan tarpeita.

Interreg Nord

Interreg Pohjoinen 2014-2020 -ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kokonaistavoitteen saavuttamiseksi alueen kehittämisen on tapahduttava taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Battery Region

Toimijakartta

Toimijakartta tekee näkyväksi ja linkittää alueillamme akkuarvoketjussa toimivat yritykset ja kouluttajat.