Aiesopimus

syys 22, 2022

Aiesopimus

 

Jotta Eurooppa voi saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet, sähköistäminen on keskeinen kysymys ja akkujen saatavuus on ennakkoedellytys. Pelkästään eurooppalaisten tarpeiden kattamiseksi tarvitaan 20-30 laajamittaista akkukennojen tuotantolaitosta, tämä samaan aikaan kuin tuotannon on oltava ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävää. Ruotsilla ja Suomella on ainutlaatuiset edellytykset johtaa kehitystä luonnonvarojensa ja metallien kehittämisen ja kierrätyksen eturintamassa olevien yritysten, akkukennojen tuotannon, vahvojen energiayhtiöiden ja maailman johtavien käyttäjätason tuottajien sekä alueen vahvan tutkimuksen kautta. Tämän uuden alan syntyminen asettaa vaatimuksia oikeat taidot omaaville työntekijöille, eri tasoilla toimivien insinöörien, teknikoiden ja operaattoreiden tarve on suuri, mikä haastaa koulutusjärjestelmän.

Energia-ala kasvaa voimakkaasti alueillamme ja erityisesti akkuteollisuudessa. Jotta tämän uuden teollisuudenalan kehittäminen voisi vahvistaa alueita ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla, alueiden on täytettävä älykkäät osaamisstrategiat, varmistettava, että taitojen kehittämistoimet vastaavat parhaiten alan tarpeita, samalla kun varmistetaan sosiaalisesti kestävä yhteiskunta, jossa alueen kansalaiset osallistuvat kehitykseen.

Battery Region -hanke kartoittaa olemassa olevaa koulutustarjontaa, tunnistaa ja vastaa koulutustarpeisiin, vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja. Yksi tuloksista odotetaan olevan alueiden välinen strategia tai sopimus jatkuvasta työstä osaamistarjonnan varmistamiseksi akkuteollisuuden arvoketjussa.

 

  • Osapuolet tuovat Interreg Pohjoisen Battery Region -hankkeen tulokset näkyväksi sisäisesti ja ulkoisesti tulosten levittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi.
  • Osapuolet pitävät toisiaan ajan tasalla ja tiedottavat akkujen arvoketjuun liittyvistä yhteistyöprojekteista, konferensseista ja hankkeista sekä muista vihreään siirtymään liittyvistä toiminnoista.
  • Västerbottenin alue ja Pohjois-Pohjanmaan liitto aikovat tehdä yhteistyötä akkujen arvoketjuun liittyvissä lisäaloitteissa ja mahdollisissa hankkeissa sekä muissa vihreään siirtymään liittyvissä toiminnoissa.
  • Osapuolet OSAO ja Skellefteån kunta tuovat näkyväksi, mitä akkuarvoketjuun liittyviä relevantteja koulutuksia kussakin maassa on tarjolla esitelläkseen mahdollisuuksia opiskella toisessa maassa.
  • Osapuolet selvittävät mahdollisuuksia järjestää pilottihanke, jonka avulla mahdollistetaan opiskelijavaihto Suomen ja Ruotsin välillä.
  • Allekirjoittajat muodostavat tehtäviensä kautta solmupisteen jatkotyölle.

 

Osapuolet aikovat jatkaa yhteistyötä tämän sopimuksen mukaisesti.

 

Skellefteå, 22 september 2022

 

Jonas Lundström – Chef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Regional Utveckling, Region Västerbotten

Tiina Rajala – Utvecklingschef, Regional Utveckling och Finansiering, Norra Österbottens Förbund

Simon Dahlgren – Verksamhetschef Vuxenutbildning, Skellefteå Kommun

Jarmo Paloniemi – Managing Director, Educational Consortium OSAO

 

 

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *