Interreg Pohjoinen

EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistamiseksi vuosina 2014-2020. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista arktisilla ominaisuuksillaan, kylmä ilmasto, kaamosyöt, suuret luonnonalueet ja runsaat luonnonvarat.